Sponsored Satellite Symposia

Sponsored Satellite Symposia

Thursday, 4 April 2019
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
Friday, 5 April 2019
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
Saturday, 6 April 2019
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
08.00 - 09.00
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED BREAKFAST SYMPOSIUM
17.00 - 18.30
AVAILABLE INDUSTRY SATELLITE SYMPOSIUM
17.00 - 18.30
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED SYMPOSIUM
Sunday, 7 April 2019
00.01 - 23.59
WCO-IOF-ESCEO
08.00 - 09.00
AVAILABLE INDUSTRY-SPONSORED BREAKFAST SYMPOSIUM